Byggnadslån


Författare: James Chen

Publiceringsdatum: Jul 23, 2020

Vad är ett byggnadslån?

Ett byggnadslån (även känt som ett "självbyggande lån") är ett korttidslån som används i syfte att finansiera byggandet av ett hem eller ett annat fastighetsprojekt. Byggaren eller husköparen tar ett byggnadslån för att täcka kostnaderna för projektet innan du löser en långsiktig finansiering. Då dessa anses vara relativt riskabla har byggnadslån vanligtvis högre räntor än traditionella hypotekslån.

Hur fungerar ett konstruktionslån

Byggnadslån tas vanligtvis av byggare eller en husköpare som bygger sitt eget hem. Lånen är kortfristiga och vanligtvis kortare än ett år. När byggandet av huset är slutfört kan låntagaren antingen refinansiera byggnadslånet till en permanent inteckning eller få ett nytt lån för att betala av byggnadslånet (även kallat ”slutlånet”). Låntagaren kan behöva göra räntebetalningar på ett byggnadslån medan projektet pågår. Vissa byggnadslån kan kräva att den kvarvarande balansen återbetalas helt när projektet är slutfört.

Om ett byggnadslån tas upp av en låntagare som vill bygga ett hem, kan långivaren betala medlen direkt till entreprenören istället för till låntagaren. Betalningarna kan komma att betala i takt med att projektet slutför nya utvecklingsstadier. Byggnadslån kan tas för att finansiera rehabiliterings- och restaureringsprojekt samt för att bygga nya bostäder.

Byggnadslån kan göra det möjligt för en låntagare att bygga sitt drömhus, men - på grund av de involverade riskerna - har de högre räntor och större handpenning än traditionella inteckningar.

De olika stegen som krävs för ett byggnadslån

Nedan finns en lista på hur byggnadslån brukar gå till.

  1. Du skriver ett kontrakt med tomt säljaren och ev husleverantör/entreprenad.
  2. Kontrollera samtliga handlingar som behövs med banken.
  3. Ansök om bygglov.
  4. Tillsammans med banken skriver du på eventuella spärrförbindelser och lånehandlingarna.
  5. När du får dina bygg fakturor så betalar banken dina utbetalningar.
  6. Huset genomgår en slutbesiktning.
  7. Banken förvandlar nu om lånet till ett bolån.

Särskilda överväganden för bygglån

De flesta långivare kräver en handpenning på minst 20% av ett byggnadslån, och vissa kräver så mycket som 25%. Låntagare kan ha svårt att säkra ett byggnadslån, särskilt om de har haft tidigare problem med kredit. T.ex kan det finnas säkerhetsbrister då hemmet ännu inte är byggt och utgör en utmaning för att söka godkännande hos en långivare. För att bli beviljad byggnadslån måste låntagaren ge långivaren en omfattande lista över konstruktionsdetaljer (även känd som en ”blå bok”). Låntagaren måste också bevisa att en kvalificerad byggare är involverad i projektet.

Byggnadslån erbjuds vanligtvis av lokala kreditföreningar eller regionala banker. Lokala banker tenderar att känna till bostadsmarknaden i deras område och är bekvämare med att ge byggnadslån till låntagare i deras samhälle.

Byggnadslån kontra ägare-byggare Byggnadslån

Låntagare som har för avsikt att agera som sin egen byggentreprenör eller bygga hemmet med egna resurser kommer troligtvis inte att kvalificera sig för ett byggnadslån. Dessa låntagare kommer att behöva ansöka om en variant som kallas ägar-byggare för byggnadslån. Det kan vara svårt att kvalificera sig för dessa lån. Därför måste potentiella låntagare erbjuda en välundersökt byggnadsplan som på ett övertygande vis fastställer sina kunskaper och förmågor rörande hemmabygge. Låntagaren bör också inkludera en viss summa i en nödfond ifall olyckan skulle vara framme.

Exempel på ett byggnadslån

Jane Doe beslutar att hon kan bygga sitt nya hus för totalt fem miljoner kronor och säkerställer att ett ettårigt byggnadslån från sin lokala bank godkänner det beloppet. De gör upp en avbetalningsplan för lånet.

Under den första månaden krävs bara 500 000 kronor för att täcka kostnader, så Jane tar det beloppet från lånet - och betalar bara ränta på det beloppet - och sparar pengar. Jane fortsätter att använda pengar efter behov, styrd av drawdown planen, drawdown är den skillnaden som uppstår från det högsta värdet på en investering till det lägsta värdet under en viss tid (ungefär som värdeminskning). Hon betalar bara ränta på det beloppet som hon har gjort av med istället för att betala ränta på samtliga fem miljoner för hela lånets löptid. I slutet av året refinansierar hon den totala summan av medel som hon har använt till en inteckning för sitt drömhus hos sin lokala bank.

James Chen, “Byggnadslån”, https://www.investopedia.com/terms/c/construction-loan.asp

SOU 2000:44, Byggsektorns aktörer:3.8.7, https://www.gov.se/49bbb8/contentassets/c5f136697e2841959a5219e477574d2a/fran-byggsekt-till-byggsektor